โปรแกรมฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะ (Concentration Improvement Program)

ปัจจุบันการที่จะให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆเป็นไปได้ยาก ซึ่งการขาดสมาธิในการทำสิ่งต่างๆจะทำให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ แต่ในการที่จะฝึกฝนเพื่อเพิ่มสมาธิส่วนมากไม่มีค่าสมาธิที่วัดออกมาทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทราบว่าสมาธิของผู้ใช้นั้นอยู่ระดับใด โดยเหตุผลต่างๆนี้ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนาเกมโดยเกมที่สร้างจะใช้เทคนิคการเชื่อมต่อกับสมอง

สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม

หนอนกระทู้หอมเป็นศัตรูพืชที่ทำลายพืชเศรษฐกิจของไทยมากกว่า 30 ชนิด การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีถูกนำมาใช้เพื่อลดปัญหา การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม อาทิ ไวรัส NPV แต่พบว่ามีข้อด้อยคือ ไม่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ อีกตัวเลือกทางด้านชีววิธีที่น่าสนใจคือไข่หอยเชอรี่

การพัฒนาเซ็นเซอร์บนกระดาษ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน้ำทิ้ง

การพัฒนาอุปกรณ์การทดสอบแบบพกพาที่ราคาถูกและตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อตรวจสอบระดับของตะกั่ว (II) ในน้ำทิ้งแทนการทดสอบแบบเดิมซึ่งได้แก่ AAS และ ICP-OES ที่ต้องใช้เวลา ทักษะเฉพาะทาง เครื่องมือและ ค่าใช้จ่ายที่สูง ในชุดทดสอบกระดาษนี้ลิแกนด์ dithizone ได้ถูกใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดสีกับตะกั่ว