โปรแกรมฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะ (Concentration Improvement Program)

ปัจจุบันการที่จะให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆเป็นไปได้ยาก ซึ่งการขาดสมาธิในการทำสิ่งต่างๆจะทำให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ แต่ในการที่จะฝึกฝนเพื่อเพิ่มสมาธิส่วนมากไม่มีค่าสมาธิที่วัดออกมาทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทราบว่าสมาธิของผู้ใช้นั้นอยู่ระดับใด โดยเหตุผลต่างๆนี้ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนาเกมโดยเกมที่สร้างจะใช้เทคนิคการเชื่อมต่อกับสมอง