สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม

หนอนกระทู้หอมเป็นศัตรูพืชที่ทำลายพืชเศรษฐกิจของไทยมากกว่า 30 ชนิด การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีถูกนำมาใช้เพื่อลดปัญหา การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม อาทิ ไวรัส NPV แต่พบว่ามีข้อด้อยคือ ไม่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ อีกตัวเลือกทางด้านชีววิธีที่น่าสนใจคือไข่หอยเชอรี่